Novinky

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Nájemné z bytu
  • Soukromý sektor

1. 7. zvýšeno maximální nájemné (čisté) v průměru o 22,6 % podle vyhlášky MF č. 30/1995 Sb. Byly provedeny následující změny v oblasti nájemného:
- nájemné není regulováno při sjednávání nájmu s novým nájemcem volného bytu,
- v rekonstruovaných a modernizovaných bytech se uplatňuje věcně usměrňované nájemné,
  
- maximální nájemné za vybavení bytu může zahrnout i úroky placené pronajimatelem, pokud nové vybavení bytu bylo pořízeno z úvěru sjednaného po 30. 6. 1995,
  
- v bytech LBD a v bytech nově vznikajících družstev a jiných právnických osob vytvořených nájemci se nájemné reguluje formou věcného usměrňování (pro nájemníky, kteří zůstali mimo právnickou osobu, platí i nadále maximální nájemné).

Nejčtenější