Novinky

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pitná voda a odpadní odvedená voda
  • Soukromý sektor

Věcně usměrňované vodné a stočné pro domácnosti se pohybuje v intervalu od 11,- do 22,- Kč/m3 (t.j. v průměru 15,- Kč/m3 včetně daně z přidané hodnoty).

Nejčtenější