Novinky

Pevná paliva - uhlí černé energetické, hnědé, lignit, brikety, koks

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pevná paliva
  • Soukromý sektor

1. 5. deregulace cen dodávek černého a hnědého uhlí, lignitu, koksu a briket určených domácnostem; deregulace cen hnědého uhlí pro ostatní odběratele - veškerá tuhá paliva plně deregulována.

Nejčtenější