Novinky

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Doprava osobní vnitrostátní autobusová
  • Soukromý sektor

1. 7. zrušeny maximální ceny obyčejného jízdného a ceny převedeny do věcného usměrňování.
1. 9. zvýšeno žákovské jízdné o 100 %.

Nejčtenější