Novinky

1994

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1994.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Zdravotnictví

1. 4. maximální ceny farmaceutických a imunobiologických výrobků sníženy o 0,4 %.

Vydáno

Elektrická energie

1. 6. zvýšení maximálních cen pro domácnosti o 10 %, t.j. na 0,93 Kč/kWh.

Vydáno

Plynná paliva

1. 5. stanoveny maximální ceny zemního plynu a svítiplynu pro dodávky z Českého plynárenského podniku do distribučních sítí a maximální ceny z těchto sítí ostatním spotřebitelům, kromě domácností; průměrná maximální cena pro domácnosti beze změn, pro ostatní spotřebitele se ceny v průměru pohybovaly okolo 3,39 Kč/m3.
  
1. 6. zvýšení maximálních cen pro domácnosti o 10 %, t.j. v průměru na 2,51 Kč/m3 zemního plynu a 1,10 Kč/m3 svítiplynu a zavedení nového stálého platu ve výši 5,- Kč při spotřebě do 900 m3 zemního plynu a svítiplynu do 1 500 m3.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 7. zrušeny maximální ceny obyčejného jízdného a ceny převedeny do věcného usměrňování.
1. 9. zvýšeno žákovské jízdné o 100 %.

Vydáno

Tepelná energie

1. 1. zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 16 % na 139,- Kč/GJ.