Novinky

Zdravotnictví

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Zdravotnictví
  • Soukromý sektor

1. 1. zvýšení maximálních cen farmaceutických výrobků od výrobců o 17 %, protetických výrobků o 26 % a brýlových obrub o 22 %; zvýšení maximální ceny jednoho bodu z 0,60 Kč na 0,75 Kč.
1. 4. rozšíření regulace maximální cenou na zdravotní výkony
- hrazené orgány státní správy z prostředků státního rozpočtu,
- orgány justice, prokuratury a policie z prostředků vlastního rozpočtu.
1. 7. zvýšení maximálních cen všech zdravotnických výrobků v průměru o 1 až 2 % (zavedení cel při dovozu).
1. 9. rozčlenění maximální ceny výkonu umělé přerušení těhotenství na maximální ceny výkonů
- poskytovaných praktickým lékařem - gynekologem,
- laboratorní vyšetření,
- nemocniční péči.

Nejčtenější