Novinky

Vnitrostátní výkony spojů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Vnitrostátní výkony spojů
  • Soukromý sektor

1. 1. maximální ceny zvýšeny o 5 % daň z přidané hodnoty.
  
1. 10. maximální ceny telekomunikačních výkonů zvýšeny o 15 %, z toho telefonní provoz o 25 %, telegrafní provoz o 104 % a ceny služeb dálnopisu o 7 %, radiokomunikačních výkonů o 22,2 %, u pronájmu za telekomunikační vedení a okruhů maximální ceny byly sníženy o 20 %.

Nejčtenější