Novinky

Automobilové benziny a motorová nafta

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pohonné hmoty
  • Soukromý sektor

 

Automobilové benziny a motorová nafta
1. 1. zavedení nové daňové soustavy (DPH a spotřební daně) se projevilo ve zvýšení cen benzinu
Speciál 91 C na 18,10 Kč/1 l,
motorové nafty na 15,40 Kč/1 l
a snížení cen benzinů  
Super 96 C na 19,00 Kč/1 l,
Natural 95 D na 18,40 Kč/1 l.
1. 2. další zvýšení cen v důsledku nové daňové soustavy o 0,40 - 0,50 Kč/1 l.
1. 4. stanovení maximálních cen benzinů pro konečné spotřebitele:
Speciál 91 C 18,50 Kč/1 l,
Super 96 C 19,50 Kč/1 l,
Natural 95 D 18,90 Kč/1 l.
1. 7. se záměrem přiblížit podíl odbytových přirážek v cenách úrovni obvyklé ve vyspělých státech, byly maximální ceny u uvedených druhů benzinů zvýšeny o 0,30 Kč/1 l.
1. 10. věcně usměrňovaná cena motorové nafty klesla z 15,90 Kč/1 l na 15,70 Kč/1 l.

 

Nejčtenější