Novinky

Vnitrostátní výkony spojů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Vnitrostátní výkony spojů
  • Soukromý sektor

1. 7. deregulovány ceny telefaxu.
1. 10. podle technických možností organizací spojů zavedeny maximální ceny pro místní 6timinutové telefonické hovory (impulsy) 1,05 Kčs;
15. 10. zvýšení maximálních cen vnitrostátních poštovních výkonů o 180 %.

Nejčtenější