Novinky

Pevná paliva - uhlí černé energetické, hnědé, lignit, brikety, koks

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pevná paliva
  • Soukromý sektor

1. 5. zrušena maximální obchodní přirážka při prodeji uhlí a koksu domácnostem;
1. 9. zvýšena maximální cena energetického prachového uhlí o 25 % bez dopadu na domácnosti.

Nejčtenější