Novinky

Automobilové benziny a motorová nafta

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pohonné hmoty
  • Soukromý sektor

V souvislosti se zrušením systému tvorby zvláštních prostředků na zajištění stability cen motorových paliv a jejich vyčerpáním na eliminaci dopadu důsledků ze zvýšení daně z obratu k 1. 9. se od 10. 9. ceny pro konečné spotřebitele v rámci věcného usměrňování cen u motorové nafty snížily o 1,- Kčs/1 l a zvýšily u benzinů Speciál a Super o 1,30 Kčs/1 l a Natural o 1,10 Kčs/1 l.

Nejčtenější