Novinky

Tepelná energie

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Tepelná energie
  • Soukromý sektor

1.1. maximální ceny pro domácnosti ve výši 31,50 Kčs/GJ (t.j. na úrovni před liberalizací), pro ostatní odběratele uplatněna regulace cen věcným usměrňováním.
  
1.5. zrušeny dotace k cenám tepelné energie, realizované formou záporné daně z obratu, státní rozpočet vyrovnává pouze rozdíl mezi cenou pro domácnosti a cenou pro výrobce tepla; zvýšení maximálních cen cca o 240 %, t.j. na 107,- Kčs/GJ.

Nejčtenější