Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

1. 1. stanoveny maximální ceny pro domácnosti na úrovni roku 1990, t.j. např. u zemního plynu v průměru 0,93 Kčs/m3. Pro ostatní odběratele uplatněn režim věcného usměrňování cen - průměrná cena 3,35 Kčs/m3.
1. 5. v souvislosti se zrušením dotací zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 134 % (t.j. na 2,17 Kčs/m3) a svítiplynu pro domácnosti o 64 %.
1. 9. ceny zemního plynu pro výrobce tepelné energie dodávané domácnostem ze zdrojů pod 6 MW se sjednocují s cenami pro domácnosti.

Nejčtenější