Novinky

Pevná paliva - uhlí černé energetické, hnědé, lignit, brikety, koks

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pevná paliva
  • Soukromý sektor

1. 1. stanoveny maximální ceny pro dodávky domácnostem a ostatním odběratelům. Příklady průměrných cen pro domácnosti:
- hnědé uhlí s výhřevností 16,5 MJ/kg (kostka, ořech) 173,- Kčs/t, 
- černé uhlí s výhřevností 30 MJ/kg (kostka, ořech) 347,- Kčs/t, 
- koks, otopová směr 553,- Kčs/t. 
Ceny pro ostatní odběratele byly zvýšeny o 40 až 50 %. Maximální obchodní přirážka byla stanovena ve výši 40,- Kčs/t.


1. 5. v souvislosti se zrušením dotací byly zvýšeny maximální ceny uhlí pro domácnosti o 234 %, koksu pro výrobce o 23 % a pro domácnosti o 246 %. Příklady průměrných cen pro domácnosti:
Pevná paliva - uhlí černé energetické, hnědé, lignit, brikety, koks - 1991
- hnědé uhlí 579,- Kčs,                        
- černé uhlí 1 159,- Kčs,                        
- koks 1 913,- Kčs.          

 

Nejčtenější