Novinky

Orgány oprávněné k regulaci a kontrole

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Cenový věstník
 • Soukromý sektor
 • Regulace
 • Cenové kontrolní orgány
 • Kontrola cen
Aktualizováno 14. 7. 2015
 • Aktualizace obsahu.

Kompetence a zásady cenové politiky

Působnost orgánů státní správy

Rozdělení kompetencí v cenové oblasti je upraveno zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Cenové orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen

 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo dopravy a spojů
 • Český telekomunikační úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Celní úřad pro Středočeský kraj
 • Kraje
 • Obce

Kraje a obce vykonávají svoji působnost v oblasti regulace cen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva financí - Výměr MF č.01/2015 ze dne 27. listopadu 2014 - viz Cenový věstník č. 13/2014.

Vzory nařízení krajů a obcí

Pro potřeby krajů a obcí, které podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, mohou stanovit maximální ceny a které se rozhodly, že této možnosti v souladu s položkou č. 2 části I. oddílu B výměru MF č. 01/2015 využijí pro oblast integrovaných veřejných služeb, je uveden doporučující vzor tohoto nařízení.

Vzor nařízení, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících o změně dalších zákonů.

Dokumenty ke stažení

Cenové orgány oprávněné pouze ke kontrole cen

 • Specializovaný finanční úřad
 • Státní energetická inspekce
 • Celní úřady

Nejčtenější