Novinky

Formuláře

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Formulář
Aktualizováno 1. 9. 2017 15:00
  • Aktualizace formulářů
  • Aktualizace formulářů - výpočet přiměřeného zisku

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Rok 2017

V období od 1. 10. 2017 budou vybrané vodohospodářské subjekty pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádány, aby předložily k 31. 12. 2017 následující údaje:

  • výpočet přiměřeného zisku (PZNK) a použitého kapitálu za všechny lokality, pro které je sestavována samostatná kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za rok 2017.

Pro předání informací bude opět nutno použít výlučně tabulku přiloženou k výzvě adresované do datové schránky, resp. tabulku uvedenou níže:

Výpočet přiměřeného zisku za rok 2016 (.XLSX, 17 kB) 

Zpracované tabulky vodohospodářské subjekty zašlou na elektronickou adresu: kontrolaVaK@mfcr.cz.

Rok 2016

Vybrané vodohospodářské subjekty byly pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádány o předložení následujících údajů:

  • výpočet přiměřeného zisku (PZNK) a použitého kapitálu za všechny lokality, pro které je sestavována samostatná kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za roky 2013 až 2016, a dále
  • průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i regulovanou činnost pro roky 2010 až 2015.

Pro předání informací (do 31.12.2016) je nutno použít výlučně tabulky přiložené k výzvě adresované do datové schránky, resp. tabulky uvedené níže:

Výpočet přiměřeného zisku (.XLSX, 17 kB)
Rozdělení zisku za subjekt (.XLSX, 16 kB) 

Upozornění: Týká se pouze subjektů, které byly přímo osloveny výzvou adresovanou do datové schránky.

Nejčtenější