Novinky

Cenová regulace a kontrola

Informace Ministerstva financí k cenové regulaci a kontrole.

ilustrace

Základní informace

Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola.

Cenový věstník

Cenové věstníky Ministerstva financí. Pouze informační charakter.

Formuláře

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty.