Novinky

Cenová regulace a kontrola

Informace Ministerstva financí k cenové regulaci a kontrole.

ilustrace

Základní informace

Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola.

Cenový věstník

Pouze informační charakter. Závazným zdrojem informací jsou pouze tištěné podoby Cenových věstníků.

Formuláře

Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnosti.