Novinky

Cenová regulace a kontrola

Informace Ministerstva financí k cenové regulaci a kontrole.

ilustrace

Základní informace

Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola.

Cenový věstník

Cenový věstník je zveřejňován na portálu veřejné správy. V tištěné podobě není již distribuován. Pro posouzení shody s elektronickou verzí cenových rozhodnutí (výměrů MF) je jeden výtisk uložen k nahlédnutí v Informační kanceláři MF.

Formuláře

Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnosti.