Novinky

Právní rámce

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

 • Bankovnictví
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Regulace
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 1. 9. 2017
 • Aktualizace - Platná legislativa ČR - Související legislativa
 • anglický překlad - Zákon č. 374/2015 Sb.

Platná legislativa ČR - Bankovnictví

V rámci prezentace jsou zveřejněny následující odkazy na platnou legislativu v oblasti bankovnictví.

Banky

Spořitelní a úvěrní družstva

Stavební spořitelny

 • Zákon č. 96/1993 Sb. , o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Související legislativa

 • Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů
 • Vyhláška č. 123/2007 Sb, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Platná legislativa - EU - Bankovnictví

V rámci prezentace jsou zveřejněny následující odkazy na legislativu upravující sektor bankovnictví na úrovni Evropské unie.

Směrnice

Nařízeni