Novinky

oddělení 1303 - Provozní

Zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, včetně detašovaných pracovišť, polygrafické služby, včetně údržby, oprav a obměny velkokapacitních a kancelářských kopírovacích strojů...

ilustrace
 • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, včetně detašovaných pracovišť, polygrafické služby, včetně údržby, oprav a obměny velkokapacitních kopírovacích strojů umístěných na pracovišti polygrafie,
 • zabezpečuje úklidové práce, deratizaci a asanaci v objektech Letenská 9 a 15,
 • zajišťuje pro jednotlivé útvary denní a periodický tisk, publikace, knihy a Sbírky zákonů, výrobu služebních razítek, včetně vedení jejich evidence,
 • vede evidenci vybavení příručních kuchyněk, včetně jeho obměny a doplňování v objektech Letenská 9 a 15,
 • spolupracuje s oddělením 5701 při řešení mimořádných událostí na ministerstvu zabezpečováním konkrétních činností k provádění záchranných, likvidačních a dalších prací v objektech Letenská 9 a 15; zajišťuje podle požadavků oddělení 5701 v uvedených objektech provádění preventivních opatření v oblasti mimořádných událostí na ministerstvu,
 • ve prospěch oddělení 1301 definuje potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na koncepce a strategie odboru,

provozní úsek autoprovoz

 • zajišťuje agendu autoprovozu ministerstva, včetně personálního a technického zabezpečení; zabezpečuje agendu spojenou s užíváním služebních vozidel podle zákona č. 236/1995 Sb.; řídí provoz a zabezpečuje údržbu, opravy a obměnu služebních vozidel ministerstva,
 • sestavuje dílčí rozpočty a předkládá návrhy rozpočtových položek; zodpovídá za hospodárné vynakládání přidělených běžných rozpočtových prostředků; provádí likvidace faktur u činností v rámci své působnosti,

provozní úsek závodní kuchyně

 • provozuje závodní jídelnu ministerstva v objektu Letenská 15, včetně personálního a technického zabezpečení,
 • zpracovává návrhy obchodních smluv s odběrateli stravy připravované v závodní kuchyni v objektu Letenská 15,
 • sestavuje dílčí rozpočty a předkládá návrhy rozpočtových položek; zodpovídá za hospodárné vynakládání přidělených běžných rozpočtových prostředků; provádí likvidace faktur u činností v rámci své působnosti.