Novinky

oddělení 3401 - Správní řízení

Zpracovává ve správním řízení rozhodnutí o povolení provozování sázkových her a loterií v rozsahu zákona č. 202/1990 Sb., vyměřuje správní poplatky za zpoplatňované úkony ve své působnosti...

ilustrace
  • vede správní řízení o povolení k provozování loterií a jiných podobných her v rozsahu zákona č. 202/1990 Sb., včetně řízení o změně či zrušení těchto povolení,
  • vede účetnictví v rozsahu své působnosti,
  • zabezpečuje evidenci identifikačních známek pro výherní hrací přístroje, zajišťuje jejich celostátní tisk a distribuci,
  • zajišťuje evidenci doručených rozkladů, připravuje podklady komisi pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech působnosti odboru, a vyřizuje rozklady v rámci autoremedury,
  • spravuje a eviduje podklady nezbytné k výkonu působnosti odboru (výpisy z trestního a obchodního rejstříku, údaje o zahraničních majetkových účastech atd.),
  • zajišťuje měření pomocí geografického informačního systému aplikovaného v prostředí intranetu/Internetu (MISYS),
  • provádí analytickou a rozborovou činnost, zpracovává ekonomické přehledy provozování loterií a jiných podobných her,
  • spravuje informační systém státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.