Novinky

odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Odbor zpracovává právní předpisy s celostátní působností pro oblast loterií a jiných podobných her. Spolupracuje na vytváření právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her v orgánech EU...

ilustrace

Odbor zpracovává a navrhuje právní předpisy pro oblast loterií a jiných podobných her. Spolupracuje na vytváření právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her v orgánech EU. Vyjadřuje se v rozsahu své působnosti k notifikačnímu procesu při změně těchto právních předpisů zemí EU. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu provozování loterií a jiných podobných her. Sleduje vývoj a zavádění nových technologií do provozu loterií a jiných podobných her v EU a v ČR, vypracovává a aplikuje podmínky jejich povolování. Rámcově metodicky usměrňuje orgány finanční správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb. provozovateli loterií a jiných podobných her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a autorizovaným osobám v rozsahu své působnosti. Dohlíží v rozsahu své působnosti nad výkonem kontrolní činnosti a nad kontrolními a metodickými postupy realizovanými orgány finanční správy. Zabezpečuje analytickou činnost v rozsahu provozování loterií a jiných podobných her. V rámci ministerstva zajišťuje agendu související s vypracováváním a podáváním trestních oznámení učiněných na úrovni ministerstva týkajících se neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry. Vyřizuje, eviduje a uchovává dotazy a podání fyzických a právnických osob, které se týkají působnosti odboru.