Novinky

sekce 03 - Majetek státu

Sekce organizační struktury Ministerstva financí zabývající se hospodařením s majetkem státu.

ilustrace