Novinky

oddělení 2403 - Kontrolní

Provádí kontrolu plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., u povinných osob a vyžaduje od nich informace o provedených opatřeních, provádí kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů...

ilustrace
  • provádí kontrolu plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., u povinných osob a vyžaduje od nich informace o provedených opatřeních,
  • provádí kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, upravujících uplatňování mezinárodních sankcí,
  • připravuje podklady pro sankční správní řízení a zpracovává návrhy rozhodnutí v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • připravuje podklady pro sankční správní řízení a zpracovává návrhy rozhodnutí v případech porušování mezinárodních sankcí,
  • zpracovává návrhy rozhodnutí o uložení pokut podle právních předpisů v oblasti působnosti odboru.