Novinky

oddělení 2402 - Analytické

Provádí sběr informací o podezřelých obchodech od povinných osob a ověřuje náležitosti oznámení stanovené zákonem; vyžaduje v případě potřeby jejich upřesnění...

ilustrace
  • provádí sběr informací o podezřelých obchodech od povinných osob a ověřuje náležitosti oznámení stanovené zákonem; vyžaduje v případě potřeby jejich upřesnění,
  • analyzuje shromážděné údaje a v souvislosti s analýzou dříve získaných informací získává údaje o podezřelých obchodech v rámci vlastního šetření,
  • navrhuje na základě výsledku provedených analýz příslušná opatření podle zákona č. 253/2008 Sb.,
  • zajišťuje styk s povinnými osobami ve smyslu zákona v rozsahu nezbytném pro splnění povinností ministerstva vyplývajících z právních předpisů,
  • spolupracuje v rozsahu potřebném pro naplňování zákona s ostatními útvary, ostatními správními úřady a jinými zainteresovanými orgány a organizacemi (orgány činné v trestním řízení, ČNB, Bankovní asociace apod.),
  • vypracovává trestní oznámení na subjekty, u kterých je důvodné podezření ze spáchání trestného činu,
  • zpracovává na základě požadavků zahraničních partnerských jednotek jejich dožádání o poskytnutí informací,
  • využívá informací obsažených v databázích aplikací jiných útvarů ministerstva nebo resortních organizací, v IS jiných správních úřadů a z veřejných zdrojů.