Novinky

Veřejná konzultace č. VIII/2011 - téma FT: Zákon o omezení plateb v hotovosti

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Diskuze

19. září - 15. října 2011

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, byl přijímán jako jeden z nástrojů k boji proti tzv. šedé ekonomice a je často předmětem kritiky z toho důvodu, že nedostatečně plní cíle, které mu byly vytčeny. Jedná se jak o nejasnost terminologie, tak o řadu výkladových problémů, které výrazně komplikují aplikaci zákona v praxi. Záměrem Ministerstva financí je přijmout nový zákon, který bude tuto problematiku regulovat účinněji.

Cílem konzultace je získat maximum možných poznatků z praxe, řešení různých problematických oblastí či případných dopadů nově navrhované regulace.

Uvítáme všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k tématům vymezeným v konzultačním materiálu i k případným nejasnostem v textu současného zákona. Budou klíčovým podkladem pro formulaci finálních návrhů paragrafovaného znění nového zákona.

Lhůta k zaslání reakcí na konzultační materiál končí dnem 15.10.2011. Vaše odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty je možné zasílat elektronicky na adresu jiri.beran[at]mfcr.cz .

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II - odd. 352 Platební služby a tržní infrastruktura: Konzultační materiál – Zákon o omezení plateb v hotovosti, publikováno 19.09.2011, ke stažení ve formátu Pdf,

Doporučované

Nejčtenější