Novinky

Veřejná konzultace k návrhu zrušení zákona o významné tržní síle (Spolupráce MF s ÚOHS - Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor

Veřejná diskuse k návrhu na zrušení zákona o významné tržní síle č. 395/2000 Sb., a související změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a změně zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Skupina ústředních orgánů (Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) připravila návrh změny zákona o ochraně hospodářské soutěže a změny zákona o cenách s tím, že dosavadní zákon o významné tržní síle by byl zrušen a potřebná ustanovení by byla začleněna do uvedených zákonů. Byl proto ve vzájemné součinnosti připraven návrh zákona, který by novelizoval oba uvedené zákony. Návrh obou novel je zveřejněn na webových stránkách ÚOHS http://www.compet.cz/. Níže je uveden odkaz na novelu zákona o cenách zpracovaný Ministerstvem financí.

  • Připomínky je možné posílat do 7. 5. 2011.
  • Vaše připomínky k obou návrhům zákonů je možno zasílat na emailovou adresu lucie.chovitkova@compet.cz.

Související informace

Nejčtenější