Novinky

2011

Konzultace a diskuze Ministerstva financí s odbornou veřejností v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Veřejná konzultace k návrhu zrušení zákona o významné tržní síle (Spolupráce MF s ÚOHS - Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

Veřejná diskuse k návrhu na zrušení zákona o významné tržní síle č. 395/2000 Sb., a související změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a změně zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Skupina ústředních orgánů (Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) připravila návrh změny zákona o ochraně hospodářské soutěže a změny zákona o cenách s tím, že dosavadní zákon o významné tržní síle by byl zrušen a potřebná ustanovení by byla začleněna do uvedených zákonů. Byl proto ve vzájemné součinnosti připraven návrh zákona, který by novelizoval oba uvedené zákony. Návrh obou novel je zveřejněn na webových stránkách ÚOHS http://www.compet.cz/.