Novinky

Společný projekt MPO a MF : Veřejná konzultace č. III/2008 - k transpozici směrnice Evropského parlamentu o smlouvách o spotřebitelském úvěru

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce

Společný projekt MPO a MF : Veřejná konzultace č. III/2008 - k transpozici směrnice Evropského parlamentu o smlouvách o spotřebitelském úvěru

Ministerstvo financí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Konzultační materiál k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Materiál si klade za cíl získat jak data potřebná k vypracování dopadové studie, tak informace nezbytné k rozhodnutí věcných otázek při transpozici této směrnice. Vyhodnocení konzultačního materiálu, jakož i hlavní odpovědnost za uvedenou směrnici je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách jsou k dispozici bližší informace i samotný konzultační materiál.

Lhůta k zaslání reakcí na předložený konzultační materiál končí dnem 31. října 2008.

Vaše odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty lze zasílat elektronicky na adresu : bartuskova@mpo.cz, kaslova@mpo.cz, popřípadě písemně na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 — Staré Město, v obou případech vždy s označením "Spotřebitelský úvěr".