Novinky

Veřejná diskuse č. IV. / 2005 - Výzva MF ke konzultaci - Integrace evropského hypotečního trhu

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Diskuze

9. srpna - 30. října 2005

Informace k průběhu veřejné diskuse - Hypoteční bankovnictví

Ministerstvo financí vyzývá odbornou i laickou veřejnost k zapojení do konzultace k dokumentu Evropské komise s názvem Zelená kniha - Hypoteční úvěr v EU. Vaše připomínky budou zohledněny při vytváření stanoviska České republiky k tomuto konzultačnímu dokumentu.

Výzva Ministerstva financí ke konzultaci na téma - Integrace evropského hypotečního trhu

Související dokumenty