Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1404 – Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 31.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1404, FM 1972, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1404 – Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5801 FM 1828, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3502 FM 2026, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5802 FM 1990, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5804 FM 1069, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5805 - Centrální finanční a kontraktační jednotka v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5805 FM 2729, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5805 - Centrální finanční a kontraktační jednotka, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3503 FM 1950, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5803 FM 1991, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3501 - Kapitálový trh v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3501 FM 2025, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3501 - Kapitálový trh, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2703 - Bankovnictví v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2703 FM 2571, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 - Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1602 – Regulace cen a ochrana trhu v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1602 FM 2019, v odboru 16 - Cenová politika, odd. 1602 – Regulace cen a ochrana trhu, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1403 – Financování dalších oblastí neziskové sféry v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 27.5.2016 - 28.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1403, FM 1957, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1403 – Financování dalších oblastí neziskové sféry, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3601 – Státní kontrola a dozor v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3601 FM 9059, v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu, odd. 3601 - Státní kontrola a dozor, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2702 - Finanční stabilita a dohled v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2702 FM 778, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 - Finanční stabilita a dohled, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1601 - Legislativa a analýzy v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1601 FM 2017, v odboru 16 - Cenová politika, odd. 1601 - Legislativa a analýzy, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1603 FM 259, v odboru 16 - Cenová politika, odd. 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5403 – Účetní výkaznictví státu v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Datum od-do: 27.5.2016 - 28.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2594, v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu, odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3602 – Metodická, právní a informační podpora v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3602 FM 9058, v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu, odd. 3602 – Metodická, právní a informační podpora, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2701 FM 2028, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2701 - Analýzy finančního trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6204 FM 2687, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3705 – Ekonomické modelování v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 26.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3705, FM 3224, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3705 – Ekonomické modelování, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1402 – Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 24.5.2016 - 25.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1402, FM 1956, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1402 – Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 23.5.2016 - 23.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2347, v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6401 - Právní podpora, v oborech služby: 4 – Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29 – Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4401 - Odškodňování v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 23.5.2016 - 23.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2676, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 - Odškodňování, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost, 61. Pozemková správa a krajinotvorba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3704 – Makroekonomické predikce a strukturální politiky v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 23.5.2016 - 24.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3704, FM 654 v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3704 – Makroekonomické predikce a strukturální politiky, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4402 – Likvidace pohledávek v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 23.5.2016 - 23.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2677, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4402 – Likvidace pohledávek, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost, 61. Pozemková správa a krajinotvorba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1401 – Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 20.5.2016 - 21.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1401, FM 1973, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1401 – Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5401 – Centrální účtárna v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Datum od-do: 20.5.2016 - 21.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2504, v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu, odd. 5401 – Centrální účtárna, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1904 – Zemědělství a životní prostředí v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II.

Datum od-do: 20.5.2016 - 21.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1904, FM 1960, v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II., odd. 1904 – Zemědělství a životní prostředí, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3703 – Fiskální politika a udržitelnost v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 19.5.2016 - 20.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3703, FM 661, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3703 – Fiskální politika a udržitelnost, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3702 – Makroekonomické analýzy v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 18.5.2016 - 20.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3702, FM 637 v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3702 – Makroekonomické analýzy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1903 – Doprava, průmysl a místní rozvoj v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II.

Datum od-do: 17.5.2016 - 20.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1903, FM 1961, v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II., odd. 1903 – Doprava, průmysl a místní rozvoj, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4502 – Kontrola a realizace ekologických závazků v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2096, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 – Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 68. Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6201 – Majetkové v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2681, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6201 – Majetkové, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3701 – Veřejné finance v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 16.5.2016 - 17.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3701, FM 626, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3701 – Veřejné finance, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3402 – Právní a metodické v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2494, v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3402 – Právní a metodické, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6203 – Převody majetku státu a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2685, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6203 – Převody majetku státu a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2683, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9006 - Zahraniční pohledávky a související aktiva ČR

Datum od-do: 16.5.2016 - 15.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3041, v samostatném oddělení 9006 - Zahraniční pohledávky a související aktiva ČR, v oborech služby: 1. Finance, 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4501 – Příprava realizace ekologických závazků v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3067, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 – Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3401 – Správní řízení v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Datum od-do: 16.5.2016 - 16.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2487, v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3401 – Správní řízení, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6901 – Centrální kontaktní bod AFCOS v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Datum od-do: 13.5.2016 - 14.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3050, v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 – Centrální kontaktní bod AFCOS, v oborech služby: 3. Audit, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1902 – Financování obrany v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II.

Datum od-do: 13.5.2016 - 14.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1902, FM 1967, v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II., odd. 1902 – Financování obrany, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2401 – Mezinárodní a právní v odboru 24 – Finanční analytický

Datum od-do: 12.5.2016 - 13.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2616, v odboru 24 – Finanční analytický, odd. 2401 – Mezinárodní a právní, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 29. Legislativa a právní činnosti se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2404 – Sběr a zpracování dat v odboru 24 – Finanční analytický

Datum od-do: 12.5.2016 - 13.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2692, v odboru 24 – Finanční analytický, odd. 2404 – Sběr a zpracování dat, v oborech služby: 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2403 – Kontrolní v odboru 24 – Finanční analytický

Datum od-do: 12.5.2016 - 13.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2618, v odboru 24 – Finanční analytický, odd. 2403 – Kontrolní, v oboru služby: 8. Ekonomická ochrana státu se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2402 – Analytické v odboru 24 – Finanční analytický

Datum od-do: 12.5.2016 - 13.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 525, v odboru 24 – Finanční analytický, odd. 2402 – Analytické, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1901 – Financování bezpečnosti v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II.

Datum od-do: 12.5.2016 - 13.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1901, FM 1965, v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II., odd. 1901 – Financování bezpečnosti, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 6.5.2016 - 7.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1562, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2002 – Řízení rizik a strategie portfolia, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 6.5.2016 - 7.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 840, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5701 – Krizové řízení, v oboru služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1203 – Legislativa a metodika ÚSC v odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování

Datum od-do: 29.4.2016 - 1.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování, vedoucí oddělení 1203 – Legislativa a metodika ÚSC, FM 2007 v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5507 – Certifikace FM EHP/Norska v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 29.4.2016 - 1.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond, vedoucí oddělení 5507 – Certifikace FM EHP/ Norska, FM 2731 v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1202 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů v odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování

Datum od-do: 29.4.2016 - 1.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování, vedoucí oddělení 1202 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, FM 2006 v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek pro řízení sekce 06 - Veřejné rozpočty

Datum od-do: 27.4.2016 - 30.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek pro řízení sekce 06 - Veřejné rozpočty, FM 5 v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.