Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 23.2.2018 - 15.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2859, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5207 – Audit OP PIK, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 23.2.2018 - 15.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3433, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo představeného vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení zabezpečujícího výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 23.2.2018 - 19.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečujícího výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 3247, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit OP D, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 21.2.2018 - 13.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3515, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 21.2.2018 - 13.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3518, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.2.2018 - 8.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3462, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 16.2.2018 - 8.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2866, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 13.2.2018 - 6.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3431, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/ka se zaměřením na supervizi auditní činnosti u prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU u svěřeného operačního programu v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 13.2.2018 - 5.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/ka se zaměřením na supervizi auditní činnosti u prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU u svěřeného operačního programu, FM 3249, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5207 – Audit OP PIK, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

 

 

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I

Datum od-do: 9.2.2018 - 12.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 909, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I, odd. 1404 – Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Datum od-do: 9.2.2018 - 26.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 366, v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1904 – Financování zemědělství a životního prostředí, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů

Datum od-do: 8.2.2018 - 12.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2626, v odboru 12 – Financování územních rozpočtů, odd. 1203 – Legislativa a metodika ÚSC, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 5.2.2018 - 26.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2836, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 10.1.2018 - 11.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2047, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2601 – Majetkové daně a daň silniční, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 29.12.2017 - 28.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 582, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2803 – Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.