Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 18.10.2017 - 2.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2985, v odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví, odd. 2803 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 18.10.2017 - 7.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2136, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 17.10.2017 - 6.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada FM 3163 a FM 3174, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 17.10.2017 - 6.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 610, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2901 – Všeobecná legislativa, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 17.10.2017 - 6.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 1060, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.10.2017 - 31.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3401, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.10.2017 - 31.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3333 a FM 3334, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.10.2017 - 31.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3115, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.10.2017 - 31.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1789, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.10.2017 - 31.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3131, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1704 – Regionální pracoviště II, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 16.10.2017 - 15.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 – Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 11.10.2017 - 23.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3217, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 10.10.2017 - 30.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3162, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Hradec Králové.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 9.10.2017 - 8.11.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3451, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1104 – Rozpočtová legislativa, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 9.10.2017 - 30.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2474, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oboru služby: 27. Bezpečnost práce se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 6.10.2017 - 27.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3431, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 5.10.2017 - 31.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3466, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5207 – Audit OP PIK, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 4.10.2017 - 30.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3468, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5209 – Audit OP Z a OP PPR, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 4.10.2017 - 30.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3467, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 26.9.2017 - 26.10.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 575, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2801 – Regulace účetnictví podnikatelů, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.