Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 17.8.2017 - 6.9.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/odborná referentka/vrchní referent/vrchní referentka, FM 452, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 16.8.2017 - 5.9.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3512, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 16.8.2017 - 5.9.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3433, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 16.8.2017 - 5.9.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 610, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2901 – Všeobecná legislativa, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 14.8.2017 - 4.9.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2422, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2002 – Řízení rizik a strategie portfolia, v oborech služby: 1. Finance, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 15.8.2017 - 25.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financívyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3062, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2902 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmu

Datum od-do: 11.8.2017 - 31.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1836, v odboru 15 – Daně z příjmu, odd. 1501 – Daň z příjmu právnických osob, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 11.8.2017 - 31.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3397 a FM 2585, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5210 – Audit OP R a dalších programů, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 9.8.2017 - 29.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 261, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1602 – Regulace cen a ochrana trhu, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 7.8.2017 - 28.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2767, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit, 36. Informační a komunikační technologie, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit

Datum od-do: 4.8.2017 - 24.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3278 a FM 3279, v odboru 56 – Interní audit, odd. 5601 – Metodika a kvalita interního auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 1.8.2017 - 1.9.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9028, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3503 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.7.2017 - 23.8.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3450, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.