Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6501 FM 3217, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2802, FM 2704, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6502 FM 1988, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3901 – Správní činnosti v oblasti daní v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 24.6.2016 - 25.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2993, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3901 – Správní činnosti v oblasti daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2602 – Oceňování majetku v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2602, FM 2051, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2602 – Oceňování majetku, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2601 – Majetkové daně a daň silniční v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 23.6.2016 - 25.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2601 FM 542, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2601 – Majetkové daně a daň silniční, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3203 – Legislativa správy daní a působnosti finanční a celní správy v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 22.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3203, FM 2705, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3203 – Legislativa správy daní a působnosti finanční a celní správy, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 22.6.2016 - 22.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3018, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1107 – Integrace rozpočtových procesů v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 22.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1107, FM 2512, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1107 – Integrace rozpočtových procesů, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3204 – Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 22.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3204, FM 2992, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3204 – Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných, v oborech služby:2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 22.6.2016 - 9.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3216, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 22.6.2016 - 19.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3045, v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1106 – Integrace procesů programového financování v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 21.6.2016 - 22.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1106, FM 2008, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1106 – Integrace procesů programového financování, v oborech služby: 1. Finance, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo rada - vedoucí oddělení 1304 – Podatelna a správní archiv v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 21.6.2016 - 22.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Rada - vedoucí oddělení 1304, FM 3385, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 – Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1501 – Daň z příjmů právnických osob v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 20.6.2016 - 21.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2077, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1501 – Daň z příjmů právnických osob, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2801 – Regulace účetnictví podnikatelů v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 20.6.2016 - 21.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2801, FM 575, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2801 – Regulace účetnictví podnikatelů, v oborech služby: 1. Finance , 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3201 – Obecná daňová legislativa v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 20.6.2016 - 20.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2641, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9005 - Projektová kancelář v sekci 09 - Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 20.6.2016 - 21.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3231, v sekci 09 - Informační a komunikační technologie, samostatné odd. 9005 – Projektová kancelář, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3202 – Legislativa nepřímých daní v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 20.6.2016 - 20.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2069, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3202 – Legislativa nepřímých daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1302 – Technické, správa budov a majetku v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 17.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1302, FM 2239, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1302 – Technické, správa budov a majetku, v oboru služby: 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5301 - Koordinace agendy EU v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

Datum od-do: 17.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5301 FM 1989, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5301 - Koordinace agendy EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1801 – Daň z přidané hodnoty v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 17.6.2016 - 5.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1801 – Daň z přidané hodnoty, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1105 – Metodika rozpočtování v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 17.6.2016 - 18.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1105, FM 2004, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1105 – Metodika rozpočtování, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

Datum od-do: 17.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5302 FM 615, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5302 - Hospodářská a finanční politika EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 17.6.2016 - 16.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4301 FM 3019, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1802 – Spotřební daně v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 17.6.2016 - 5.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 1916, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1802 – Spotřební daně, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4302 - Investiční pobídky a podpora podnikání v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 17.6.2016 - 16.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4302 FM 3020, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4302 - Investiční pobídky a podpora podnikání, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9009 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu v sekci 09 - Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 16.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3380, v sekci 09 - Informační a komunikační technologie, samostatné odd. 9009 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9003 - Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu v sekci 09 - Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 16.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3379, v sekci 09 - Informační a komunikační technologie, samostatné odd. 9003 - Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, v oborech služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1104 – Rozpočtová legislativa v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 14.6.2016 - 15.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1104, FM 2003, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1104 – Rozpočtová legislativa, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5901 – Provoz a uživatelská podpora IS v odboru 59 – Provoz ICT a uživatelská podpora

Datum od-do: 13.6.2016 - 14.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5901, FM 3004, v odboru 59 – Provoz ICT a uživatelská podpora, odd. 5901 – Provoz a uživatelská podpora IS, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5201 - Metodika, kvalita a podpora auditu v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 13.6.2016 - 16.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5201 FM 3244, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 - Metodika, kvalita a podpora auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2903 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 13.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2903 FM 2664, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2903 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6403 FM 2147, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2902 - Právní zastupování a poradenství v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 13.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2902 FM 3219, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2902 - Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2901 - Legislativa a metodika rozkladových komisí v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 13.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2901 FM 3218, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2901 - Legislativa a metodika rozkladových komisí, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6402 - Správa portfolia převzatého z ČKA v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6402 FM 2330, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6402 - Správa portfolia převzatého z ČKA, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6401 - Právní podpora v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6401 FM 2290, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6401 - Právní podpora, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3403 - Metodika, dozor a nové hry v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Datum od-do: 13.6.2016 - 18.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3403 FM 3232, v odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3403 - Metodika, dozor a nové hry, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora

Datum od-do: 10.6.2016 - 12.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3005, v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora, odd. 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora, v oboru služby: 36 - Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora

Datum od-do: 10.6.2016 - 12.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3381, v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora, odd. 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna, v oboru služby: 36 - Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1103 – Realizace mzdové politiky v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 10.6.2016 - 11.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1103, FM 1955, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1103 – Realizace mzdové politiky, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3801 - Kompetenční systémy v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 6.6.2016 - 7.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2040, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3801 – Kompetenční systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3803 – Státní pokladna v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 6.6.2016 - 7.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3373, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3803 – Státní pokladna, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 6.6.2016 - 7.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2041, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3802 - Finanční a kontrolní systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2501 – Strategie a analýza daňové politiky v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Datum od-do: 1.6.2016 - 29.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2708, v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2501 – Strategie a analýza daňové politiky, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2503 – Strategické řízení správy daní a cel v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Datum od-do: 1.6.2016 - 29.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3203, v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2503 – Strategické řízení správy daní a cel, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2502 – Mezinárodní daňová a celní spolupráce v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Datum od-do: 1.6.2016 - 29.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2709, v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2502 – Mezinárodní daňová a celní spolupráce, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1404 – Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 31.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1404, FM 1972, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1404 – Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5801 FM 1828, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3501 - Kapitálový trh v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3501 FM 2025, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3501 - Kapitálový trh, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5803 FM 1991, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3503 FM 1950, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5802 FM 1990, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5802 - Bilaterální vztahy mimo EU a mezinárodní organizace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3502 FM 2026, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 1.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5804 FM 1069, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5805 - Centrální finanční a kontraktační jednotka v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 30.5.2016 - 8.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5805 FM 2729, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5805 - Centrální finanční a kontraktační jednotka, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5403 – Účetní výkaznictví státu v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Datum od-do: 27.5.2016 - 28.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2594, v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu, odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6204 FM 2687, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1601 - Legislativa a analýzy v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1601 FM 2017, v odboru 16 - Cenová politika, odd. 1601 - Legislativa a analýzy, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2703 - Bankovnictví v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2703 FM 2571, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 - Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2702 - Finanční stabilita a dohled v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2702 FM 778, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 - Finanční stabilita a dohled, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3602 – Metodická, právní a informační podpora v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3602 FM 9058, v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu, odd. 3602 – Metodická, právní a informační podpora, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1603 FM 259, v odboru 16 - Cenová politika, odd. 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2701 FM 2028, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2701 - Analýzy finančního trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1403 – Financování dalších oblastí neziskové sféry v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 27.5.2016 - 28.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1403, FM 1957, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1403 – Financování dalších oblastí neziskové sféry, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1602 – Regulace cen a ochrana trhu v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1602 FM 2019, v odboru 16 - Cenová politika, odd. 1602 – Regulace cen a ochrana trhu, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3601 – Státní kontrola a dozor v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Datum od-do: 27.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3601 FM 9059, v odboru 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu, odd. 3601 - Státní kontrola a dozor, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3705 – Ekonomické modelování v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 26.5.2016 - 27.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3705, FM 3224, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3705 – Ekonomické modelování, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1402 – Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 24.5.2016 - 25.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1402, FM 1956, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1402 – Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1401 – Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I.

Datum od-do: 20.5.2016 - 21.7.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1401, FM 1973, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., odd. 1401 – Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek pro řízení sekce 06 - Veřejné rozpočty

Datum od-do: 27.4.2016 - 30.6.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek pro řízení sekce 06 - Veřejné rozpočty, FM 5 v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.