Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 20.9.2016 - 21.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2804, FM 3051, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2804 – Regulace externího auditu, v oborech služby: 1. Finance , 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 20.9.2016 - 21.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 602, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2901 – Legislativa a metodika rozkladových komisí, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 15.9.2016 - 17.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2793, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodika, kvalita a podpora auditu, v oborech služby: 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 15.9.2016 - 17.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9028, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3503 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 15.9.2016 - 17.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2851, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5202 – Audit I., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní referent v samostatném oddělení 9005 – Projektová kancelář

Datum od-do: 14.9.2016 - 14.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent FM 3228, v samostatném oddělení 9005 – Projektová kancelář, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Datum od-do: 12.9.2016 - 13.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2756, v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3403 - Metodika, dozor a nové hry, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Datum od-do: 12.9.2016 - 13.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2745, v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3403 - Metodika, dozor a nové hry, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v samostatném oddělení 9001 - Implementace finančních nástrojů

Datum od-do: 9.9.2016 - 10.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3437, v samostatném oddělení 9001 - Implementace finančních nástrojů, v oborech služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 5.9.2016 - 5.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1651, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní služby se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 5.9.2016 - 7.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2783, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3204 – Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 5.9.2016 - 7.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2785, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 1.9.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 – Personální, odd. 3004 – Finanční a platové, v oborech služby: 26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání  se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 31.8.2016 - 3.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2968, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Audit II., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 31.8.2016 - 3.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2829, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit III., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Datum od-do: 29.8.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2429, v odboru 54 – Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu, odd. 5402 – Metodika vybraných ekonomických procesů, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 29.8.2016 - 29.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2401 – Mezinárodní a právní v odboru 24 – Finanční analytický

Datum od-do: 25.8.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 2616, v odboru 24 – Finanční analytický, odd. 2401 – Mezinárodní a právní, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 30 - Personální

Datum od-do: 25.8.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 17, v odboru 30 - Personální, odd. 3005 – Výběrová řízení a hodnocení, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 10.8.2016 - 10.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2539, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1503 – Mezinárodní zdaňování v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2066, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 24 – Finanční a analytický

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 512, v odboru 24 – Finanční a analytický, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702, FM 1969, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oborech služby: 27. Bezpečnost práce, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6902 – Analýza nesrovnalostí v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6902, FM 3295, v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6902 – Analýza nesrovnalostí, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 1968, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, v oborech služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701 – Krizové řízení v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701, FM 1966, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5701 – Krizové řízení, v oboru služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 10 – Kancelář ministra

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3338, v odboru 10 – Kancelář ministra, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 125, v odboru 30 - Personální, odd. 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4801 - Kárná řízení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4801, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 - Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1102 – Státní závěrečný účet v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 28.6.2016 - 29.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1102, FM 2009, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1102 – Státní závěrečný účet, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2002 – Řízení rizik a strategie portfolia v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 27.6.2016 - 28.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2002, FM 2011, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2002 – Řízení rizik a strategie portfolia, v oborech služby: 1. Finance, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2803 – Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 27.6.2016 - 28.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2803, FM 2717, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2803 – Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1101 – Souhrnné rozpočtové vztahy v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 27.6.2016 - 29.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1101, FM 2000, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1101 – Souhrnné rozpočtové vztahy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2001 – Financování státu a řízení likvidity v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 27.6.2016 - 28.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2001, FM 2013, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2001 – Financování státu a řízení likvidity, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2602 – Oceňování majetku v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2602, FM 2051, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2602 – Oceňování majetku, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6502 FM 1988, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6501 FM 3217, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2802, FM 2704, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6402 - Správa portfolia převzatého z ČKA v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6402 FM 2330, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6402 - Správa portfolia převzatého z ČKA, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6401 - Právní podpora v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6401 FM 2290, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6401 - Právní podpora, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6403 FM 2147, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.