Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 12.12.2017 - 22.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3583, v odboru 30 – Personální, odd. 3006 – Správa PIS a dalších systémů, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 11.12.2017 - 10.1.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 1865, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1102 – Státní závěrečný účet, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 8.12.2017 - 18.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3577, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1301 – Ekonomické, v oboru služby: 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada/ministerský rada v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 8.12.2017 - 18.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada, FM 3534, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 – Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 6.12.2017 - 4.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, FM 2015, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 5.12.2017 - 15.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9075, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2902 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 10 - Kancelář ministra

Datum od-do: 5.12.2017 - 4.1.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1001 – Vládní a parlamentní agenda, FM 3340, v odboru 10 – Kancelář ministra, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 1.12.2017 - 21.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 231, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1601 – Legislativa a analýzy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 1.12.2017 - 21.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1836, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1501 – Daně z příjmů právnických osob, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 28.11.2017 - 18.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2177, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I

Datum od-do: 1.11.2017 - 29.12.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 909, v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I, odd. 1404 – Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní služby se služebním působištěm Praha.