Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 30 - Personální

Datum od-do: 25.8.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 17, v odboru 30 - Personální, odd. 3005 – Výběrová řízení a hodnocení, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2401 – Mezinárodní a právní v odboru 24 – Finanční analytický

Datum od-do: 25.8.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 2616, v odboru 24 – Finanční analytický, odd. 2401 – Mezinárodní a právní, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 17.8.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 1687, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 46 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 10.8.2016 - 10.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2539, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 10.8.2016 - 9.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2100, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 – Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4 – Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 68 – Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 10.8.2016 - 12.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3034, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 46 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 10.8.2016 - 12.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 1684, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 46 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 1.8.2016 - 1.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2113, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 – Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4 – Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 1.8.2016 - 30.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada FM 2591, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1502 – Daň z příjmů fyzických osob v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2074, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1502 – Daň z příjmů fyzických osob, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 1968, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, v oborech služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701 – Krizové řízení v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701, FM 1966, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5701 – Krizové řízení, v oboru služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1503 – Mezinárodní zdaňování v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2066, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 24 – Finanční a analytický

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 512, v odboru 24 – Finanční a analytický, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6601- Právní a metodické v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 30.6.2016 - 15.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3366, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6601 – Právní a metodické, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6902 – Analýza nesrovnalostí v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6902, FM 3295, v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6902 – Analýza nesrovnalostí, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1504 – Elektronická evidence tržeb a regulace daňového poradenství v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 1978, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1504 – Elektronická evidence tržeb a regulace daňového poradenství, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6602- Realizace veřejných zakázek v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 30.6.2016 - 15.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3367, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702, FM 1969, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oborech služby: 27. Bezpečnost práce, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 10 – Kancelář ministra

Datum od-do: 30.6.2016 - 1.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3338, v odboru 10 – Kancelář ministra, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2302 – Správa programů kapitoly Ministerstva financí v odboru 23 - Finanční

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 510, v odboru 23 – Finanční, odd. 2302 - Správa programů kapitoly Ministerstva financí, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 125, v odboru 30 - Personální, odd. 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2804 – Regulace externího auditu v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2804, FM 3051, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2804 – Regulace externího auditu, v oborech služby: 1. Finance, 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4801 - Kárná řízení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4801, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 - Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5601 – Metodika a kvalita interního auditu v odboru 56 – Interní audit

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5601, FM 3272, v odboru 56 – Interní audit, odd. 5601 – Metodika a kvalita interního auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5602 – Realizace interního auditu v odboru 56 – Interní audit

Datum od-do: 29.6.2016 - 30.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5602, FM 3277, v odboru 56 – Interní audit, odd. 5602 – Realizace interního auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1102 – Státní závěrečný účet v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 28.6.2016 - 29.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1102, FM 2009, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1102 – Státní závěrečný účet, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2002 – Řízení rizik a strategie portfolia v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 27.6.2016 - 28.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2002, FM 2011, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2002 – Řízení rizik a strategie portfolia, v oborech služby: 1. Finance, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2001 – Financování státu a řízení likvidity v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 27.6.2016 - 28.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2001, FM 2013, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2001 – Financování státu a řízení likvidity, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2803 – Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 27.6.2016 - 28.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2803, FM 2717, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2803 – Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2003 – Správa a vypořádání finančních operací v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 27.6.2016 - 29.8.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2003, FM 2012, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2003 – Správa a vypořádání finančních operací, v oborech služby: 1. Finance, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1101 – Souhrnné rozpočtové vztahy v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 27.6.2016 - 29.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1101, FM 2000, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1101 – Souhrnné rozpočtové vztahy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2602 – Oceňování majetku v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2602, FM 2051, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2602 – Oceňování majetku, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6501 FM 3217, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6502 FM 1988, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 24.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2802, FM 2704, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 22.6.2016 - 9.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3216, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1107 – Integrace rozpočtových procesů v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 22.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1107, FM 2512, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1107 – Integrace rozpočtových procesů, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3204 – Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 22.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3204, FM 2992, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3204 – Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných, v oborech služby:2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3203 – Legislativa správy daní a působnosti finanční a celní správy v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 22.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3203, FM 2705, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3203 – Legislativa správy daní a působnosti finanční a celní správy, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo rada - vedoucí oddělení 1304 – Podatelna a správní archiv v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 21.6.2016 - 22.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Rada - vedoucí oddělení 1304, FM 3385, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 – Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2801 – Regulace účetnictví podnikatelů v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 20.6.2016 - 21.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2801, FM 575, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2801 – Regulace účetnictví podnikatelů, v oborech služby: 1. Finance , 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9005 - Projektová kancelář v sekci 09 - Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 20.6.2016 - 21.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3231, v sekci 09 - Informační a komunikační technologie, samostatné odd. 9005 – Projektová kancelář, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3201 – Obecná daňová legislativa v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 20.6.2016 - 20.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2641, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3202 – Legislativa nepřímých daní v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 20.6.2016 - 20.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2069, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3202 – Legislativa nepřímých daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5301 - Koordinace agendy EU v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

Datum od-do: 17.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5301 FM 1989, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5301 - Koordinace agendy EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1302 – Technické, správa budov a majetku v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 17.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1302, FM 2239, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1302 – Technické, správa budov a majetku, v oboru služby: 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1801 – Daň z přidané hodnoty v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 17.6.2016 - 5.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1801 – Daň z přidané hodnoty, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4302 - Investiční pobídky a podpora podnikání v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 17.6.2016 - 16.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4302 FM 3020, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4302 - Investiční pobídky a podpora podnikání, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1802 – Spotřební daně v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 17.6.2016 - 5.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 1916, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1802 – Spotřební daně, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

Datum od-do: 17.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5302 FM 615, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5302 - Hospodářská a finanční politika EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 17.6.2016 - 16.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4301 FM 3019, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 - Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9003 - Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu v sekci 09 - Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 16.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3379, v sekci 09 - Informační a komunikační technologie, samostatné odd. 9003 - Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, v oborech služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení 9009 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu v sekci 09 - Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 16.6.2016 - 19.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí samostatného oddělení FM 3380, v sekci 09 - Informační a komunikační technologie, samostatné odd. 9009 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6402 - Správa portfolia převzatého z ČKA v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6402 FM 2330, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6402 - Správa portfolia převzatého z ČKA, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5901 – Provoz a uživatelská podpora IS v odboru 59 – Provoz ICT a uživatelská podpora

Datum od-do: 13.6.2016 - 14.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5901, FM 3004, v odboru 59 – Provoz ICT a uživatelská podpora, odd. 5901 – Provoz a uživatelská podpora IS, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5201 - Metodika, kvalita a podpora auditu v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 13.6.2016 - 16.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5201 FM 3244, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 - Metodika, kvalita a podpora auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6403 FM 2147, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6403 - Prodej majetku a správa majetkových účastí, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2903 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 13.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2903 FM 2664, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2903 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2902 - Právní zastupování a poradenství v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 13.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2902 FM 3219, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2902 - Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6401 - Právní podpora v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 13.6.2016 - 26.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6401 FM 2290, v odboru 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6401 - Právní podpora, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2901 - Legislativa a metodika rozkladových komisí v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 13.6.2016 - 23.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2901 FM 3218, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2901 - Legislativa a metodika rozkladových komisí, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora

Datum od-do: 10.6.2016 - 12.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3005, v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora, odd. 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora, v oboru služby: 36 - Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora

Datum od-do: 10.6.2016 - 12.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3381, v odboru 59 - odbor Provoz ICT a uživatelská podpora, odd. 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna, v oboru služby: 36 - Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 6.6.2016 - 7.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2041, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3802 - Finanční a kontrolní systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3803 – Státní pokladna v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 6.6.2016 - 7.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 3373, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3803 – Státní pokladna, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 3801 - Kompetenční systémy v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 6.6.2016 - 7.9.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2040, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3801 – Kompetenční systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.