Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 21.10.2016 - 22.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2103, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 – Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 68. Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 20.10.2016 - 21.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3013, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 20.10.2016 - 21.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1235, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 20.10.2016 - 21.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2691, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 20.10.2016 - 21.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1104, FM 2003, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1104 – Rozpočtová legislativa, v oborech služby: 1. Finance , 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 19.10.2016 - 21.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 14.10.2016 - 13.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3211, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2602 – Oceňování majetku, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 14.10.2016 - 13.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2050, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2601 – Majetkové daně a daň silniční, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 10.10.2016 - 11.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2819, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit III., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 10.10.2016 - 11.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2859, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5202 – Audit I., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 10.10.2016 - 11.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3115, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 10.10.2016 - 11.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 170, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 6.10.2016 - 7.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3011, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 – Finanční stabilita a dohled, v oboru služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 6.10.2016 - 7.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2468, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 – Finanční stabilita a dohled, v oboru služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 4.10.2016 - 7.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1854, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3501 – Kapitálový trh, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 30.9.2016 - 31.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1811, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3501 – Kapitálový trh, v oboru služby: 7. Finanční trhy, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 30.9.2016 - 1.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3056, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2902 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 27.9.2016 - 27.10.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3306, v odboru 17 – Kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 24 – Finanční a analytický

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 512, v odboru 24 – Finanční a analytický, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4801 - Kárná řízení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 30.6.2016 - 30.11.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4801, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 - Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.