Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 17.1.2017 - 20.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2900 v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit IROP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 17.1.2017 - 20.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2913 v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5208 – Audit OP VVV, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní činnosti

Datum od-do: 17.1.2017 - 20.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9075, v odboru 29 – Legislativa a právní činnosti, odd. 2902 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 17.1.2017 - 20.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3337, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 17.1.2017 - 16.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3459, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 – Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 17.1.2017 - 20.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 2533 a FM 3114, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 17.1.2017 - 16.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3460, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 – Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 68. Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 16.1.2017 - 16.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2780, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3204 – Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 16.1.2017 - 17.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2990, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2803 Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 16.1.2017 - 17.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Datum od-do: 16.1.2017 - 17.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1044, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 16.1.2017 - 17.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3212, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3202 – Legislativa nepřímých daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní služby se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 13.1.2017 - 13.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3455 a FM 3456, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 13.1.2017 - 14.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 548, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční

Datum od-do: 12.1.2017 - 13.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 508, v odboru 23 – Finanční, odd. 2302 – Správa programů kapitoly MF, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 12.1.2017 - 13.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3450, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 12.1.2017 - 13.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2278, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 12.1.2017 - 13.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3397 v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5210 – Audit OP R a dalších programů, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 12.1.2017 - 13.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2790 v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 11.1.2017 - 10.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2295, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5504 – Právní, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v samostatném oddělení 9005 - Projektová kancelář

Datum od-do: 11.1.2017 - 10.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada FM 3228, v samostatném oddělení 9005 - Projektová kancelář, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů

Datum od-do: 9.1.2017 - 8.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3470 a FM 3471, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1504 – Elektronická evidence tržeb, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 9.1.2017 - 10.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 – Personální, odd. 3004 – Finanční a platové, v oborech služby: 26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí samostatného oddělení 9002 – Strategické řízení ICT resortu MF

Datum od-do: 6.1.2017 - 5.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – VSO 9002 – Strategické řízení ICT resortu MF, FM 3469, v sekci 09 - sekce Informační a komunikační technologie, v oboru služby: 36 - Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 5.1.2017 - 6.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1801 – Daň z přidané hodnoty, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 5.1.2017 - 6.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada FM 1684 a FM 1687, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 2.1.2017 - 2.2.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2642, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 29.12.2016 - 30.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3512, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oborech služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 23.12.2016 - 24.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada FM 3514, FM 3515 a FM 3516, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 23.12.2016 - 23.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1812, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3502 –Platební služby a tržní infrastruktura, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 23.12.2016 - 24.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3510 a FM 3511, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 23.12.2016 - 24.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada FM 3517 a FM 3518 v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – náměstek pro řízení sekce 09 Informační a komunikační technologie

Datum od-do: 22.12.2016 - 31.3.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek pro řízení sekce 09 – Informační a komunikační technologie, FM 3371, v oborech služby: 1. Finance, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 21.12.2016 - 23.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 95 v odboru 55 – Národní fond, odd. 5505 – Rozpočet EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 20.12.2016 - 23.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3522, v odboru 30 – Personální, odd. 3002 – Personální a systemizace, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 20.12.2016 - 23.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1603 – Metodika kontroly, správní řízení a subvence, FM 259, v odboru 16 – Cenová politika, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 20.12.2016 - 23.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2602 – Oceňování majetku, FM 2051, v odboru 26 - Majetkové daně, daň silniční a oceňování, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 19.12.2016 - 20.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9020, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.