Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 26.5.2017 - 26.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 228, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1601 – Legislativa a analýzy, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 25.5.2017 - 26.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1812, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3502 – Platební služby a tržní infrastruktura, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 - Legislativa a právní služby

Datum od-do: 23.5.2017 - 22.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9075, v odboru 29 - Legislativa a právní služby, odd. 2902 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 22.5.2017 - 21.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 2155 a FM 1546, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5506 – Certifikace a akreditace, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Datum od-do: 22.5.2017 - 23.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3516, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní rada – ředitel Finančního analytického úřadu

Datum od-do: 19.5.2017 - 19.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, vrchní rada – ředitel Finančního analytického úřadu FM 001, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie, se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 - Mezinárodní právní služby

Datum od-do: 19.5.2017 - 19.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2278, v odboru 65 - Mezinárodní právní služby, odd. 6501 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 - Správní činnosti

Datum od-do: 15.5.2017 - 19.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3071, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti celnictví, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 10.5.2017 - 12.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada – FM 2259, v odboru 39 – Správní činnosti, v oddělení 3901 – Správní činnosti v oblasti daní, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 5.5.2017 - 6.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – FM 2875, v odboru 52 – Auditní orgán, v oddělení 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální,investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční

Datum od-do: 2.5.2017 - 1.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 508, v odboru 23 – Finanční, odd. 2302 – Správa programů kapitoly MF, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 2.5.2017 - 3.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 2645, v odboru 32 – Daňová legislativa, oddělení 3201 – Obecná daňová legislativa v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 2.5.2017 - 3.6.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 3212, v odboru 32 – Daňová legislativa, oddělení 3202 – Legislativa nepřímých daní v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II.

Datum od-do: 28.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1949, v odboru 35 – Finanční trhy II., odd. 3502 – Platební služby a tržní infrastruktura, v oborech služby: 7. Finanční trh a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 28.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 2404, v odboru 52 – Auditní orgán, v oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 28.4.2017 - 31.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 95 v odboru 55 – Národní fond, odd. 5505 – Rozpočet EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 28.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – FM 2840, v odboru 52 – Auditní orgán, v oddělení 5205 – Audit OP ŽP, v oborech služby: 3. Audit a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 29 – Legislativa a právní služby

Datum od-do: 28.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3062, v odboru 29 – Legislativa a právní služby, odd. 2902 – Právní zastupování a poradenství: 29 – Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 28.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3318, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 27.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – FM 3179, v odboru 17 – Kontrola, v oddělení 1701 – Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Brno.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 27.4.2017 - 29.5.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 9020, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.