Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 29.11.2016 - 29.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 575, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2801 – Regulace účetnictví podnikatelů, v oborech služby: 1. Finance , 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 23.11.2016 - 27.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3146, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm České Budějovice.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 23.11.2016 - 27.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3141, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Hradec Králové.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 23.11.2016 - 27.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3148, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Jihlava.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 23.11.2016 - 27.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3301, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 38 – Rozvoj ICT

Datum od-do: 23.11.2016 - 27.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 924, v odboru 38 – Rozvoj ICT, odd. 3801 – Kompetenční systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 22.11.2016 - 23.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada FM 2259, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3901 – Správní činnosti v oblasti daní, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Datum od-do: 22.11.2016 - 23.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2470, v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 – Centrální kontaktní bod AFCOS, v oborech služby: 3. Audit, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu

Datum od-do: 22.11.2016 - 27.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2352, v odboru 64 – Právní podpora dispozic s majetkem státu, odd. 6401 – Právní podpora, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a správní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 18.11.2016 - 19.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2996, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti celnictví, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 16.11.2016 - 19.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 2482 a FM 3117 v odboru 17 - Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 16.11.2016 - 19.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 1753 a FM 2136 v odboru 17 - Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 9.11.2016 - 12.12.2016

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 753, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oborech služby: 07. Finanční trhy, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 24 – Finanční a analytický

Datum od-do: 30.6.2016 - 31.1.2017

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 512, v odboru 24 – Finanční a analytický, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.