Novinky

Protikorupční program MF

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • O ministerstvu
Aktualizováno 2. 5. 2012
  • Aktualizace byla provedena na základě požadavku GŘC - aktualizována pouze příloha č.3 (viz obsah přílohy ke stažení Protikorupční program resortu MF-RPP-2013)

Protikorupční program resortu Ministerstva financí

Usnesením vlády ČR č. 329 ze dne 23. března 2009 k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 (dále jen „Strategie“) bylo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy uloženo zpracovat interní protikorupční programy s cílem zohlednit protikorupční opatření obsažená ve Strategii a pravidelně je aktualizovat. Strategie byla schválena usnesením vlády ČR č. 1199 ze dne 25. 10. 2006.

Na období let 2011 a 2012 byla Strategie schválena vládou usnesením ze dne 5. ledna 2011 č. 1, ve znění usnesení ze dne 19. ledna 2011 č. 65, kterým byly dodatečně schváleny formulace u pěti opatření Strategie. Ta byla dále aktualizována usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č. 370 a usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější