Novinky

Elektronické podání

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

 • ePodatelna
 • Veřejný sektor
 • Služby veřejnosti
 • Komunikce s MF
Aktualizováno 2. 3. 2016
 • Doplnění informací - k potvrzení přijetí elektronického podání.
 • Úprava komunikace v souvislosti se vznikem Finanční správy
 • Aktualizace v části Technické parametry - Maximální velikost datové zprávy

Elektronická podatelna MFČR

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@mfcr.cz
 • Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Ministerstvu financí. Výjimkou jsou
 • Pro podání v daňových věcech používejte aplikaci EPO (elektronické podání pro Finanční správu), která je na adrese www.daneelektronicky.cz  a je pro tato podání elektronickou podatelnou.
 • E-mailová adresa podatelna@mfcr.cz není určena pro podání datové zprávy s daňovým podáním.
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Ministerstvo financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
 • Úřední hodiny podatelny
  pondělí - pátek: 8.00 - 15.00
 • Ministerstvo financí neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově ministerstva.

Automatická komunikace ePodatelny s odesílatelem ePodání

Odpověď na ePodání

Dobrý den.

 

Vaše zpráva, kterou jste zaslal (a) na adresu elektronické podatelny  byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování. 

 

Pro podání v daňových věcech používejte aplikaci EPO  (elektronické podání pro Finanční správu), která je na adrese www.daneelektronicky.cz a je pro tato podání elektronickou podatelnou.  

 

Vámi zvolená e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy s daňovým podáním. 

 

Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

 

 

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10  Praha 1 

 

 


Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu podatelna@mfcr.cz

 

Potvrzení o  přijetí elektronického podání

Dobrý den. 

 

Vaše podání ve věci ' FW: Žádost o vyjádření k stanovení parametrů ' , které jste 01. 03. 2010 v 13:35:24 hod. zaslal (a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3164a2dc-3468-a5c8-3166-9fc03664a2d8.pdf ' .

 

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :

 

 

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

 

 

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10  Praha 1 

 


Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu podatelna@mfcr.cz

 

Technické parametry

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech (úplný výčet): pdf, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xslx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf,shx,prj, qix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd.
  Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy na  CD a DVD  nejsou přijímány samostatně, ale jen jako příloha vlastního podání.
 • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MF činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  Podání se prování prostřednictvím webového formuláře - Informační kanceláře MF.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • Stížnosti se podávají podle ust. § 175 z.č. 500/2004 Sb. a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Legislativa

 • Zákon č. 227/2000 Sb. - o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb. - Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 212/2012 Sb. - o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb. - o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb. (zrušeno dnem 1. července 2012 – zákon 167/2012 Sb.) o elektronických podatelnách
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. (zrušeno dnem 1. července 2012 – zákon 167/2012 Sb.), kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mfcr.cz případně na poštovní adresu ministerstva.

Nejčtenější