Novinky

Podatelna

Podatelna Ministerstva financí. Návody, postupy a možné varianty komunikace s úřadem.

ilustrace

Základní informace

Provozní úsek Podatelna - odboru 13 - Hospodářská správa zajišťuje činnosti podatelny a výpravny ministerstva, a to i v oblasti utajovaných informací  podle zvláštního vnitřního předpisu, zajišťuje rozvoz vnitřní a vládní pošty mezi objekty ministerstva, zajišťuje elektronickou evidenci příchozí a odchozí pošty.

Postup podání

Varianty komunikace s Ministerstvem financí

  • Prostřednictvím osobního doručení
  • Prostřednictvím elektronické pošty
  • Prostřednictvím datové schránky
  • Prostřednictvím faxového čísla
  • Prostřednictvím poštovního úřadu

Elektronické podání

Automatická komunikace ePodatelny MFČR s odesílatelem ePodání

  • Odpověď na ePodání
  • Potvrzení o  přijetí elektronického podání
  • Technické parametry