Novinky

Petice a stížnosti

Petice a stížnosti. Postupy při podávání peticí a stížností. Informace o výsledcích činnosti zodpovědného odboru.

ilustrace

Základní informace

Obecná charakteristika stížností podle správního řádu, petic, nesouhlasných podání a podnětů

Výsledky činnosti

V souladu s článkem 20 Směrnice č. 7/2005 ministra financí o postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí předkládá odbor 56 – Interní audit a inspekce roční souhrnnou informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních zpracovanou za každý kalendářní rok.