Novinky

Sazebník

oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace
oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Sazebník
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 29. 11. 2013
 • Aktualizován sazebník - platný od 13.6.2006 do 31.12.2009
 • Aktualizován sazebník - platný od 1.1.2010 do 30.11.2013
 • Aktualizován sazebník - platný od 1.12.2013

v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím,
platný od 1. 12. 2013.

Ministerstvo financí podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.

 • Ministerstvo financí je oprávněno podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Věcné náklady spojené s vytištěním informace,  pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 1. 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie,
  3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4,
  3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3,
  4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3,
 2. 6,00 Kč za 1 ks nenahrané diskety 3,5”,
  7,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,
 3. náklady na poštovní služby uplatňované podle ceníku České pošty, s.p.
 4. publikace a tiskoviny vydávané Ministerstvem financí, které lze získat v Informační kanceláři, příp. v odborné knihovně za cenu uvedenou na výtisku.

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 300,00 Kč  za každou započatou hodinu práce odborného referenta.

Bankovní spojení pro tyto účely č.ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol 111 plus poslední číslice běžného roku (pro rok 2010 tedy 0) a čtyřmístné pořadové číslo (0001 až 9999) přidělené žadateli Informační kanceláří, tj. v.s. pro rok 2010: 1110 00011110 9999.

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Nejčtenější