Novinky

Dozor nad loteriemi

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami
odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Vydáno

 • Úřední hodiny
 • Státní dozor
 • Loterie a sázkové hry
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 17. 5. 2013
 • Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi MF od 13. května 2013 - nový způsob doručování dokumentů - do datových schránek

Úřední hodiny - Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Úřední hodiny - pro nahlížení do spisu

zřizuje s účinností od 1. října 2012 úřední hodiny pro nahlížení do spisu ve dnech:

 • pondělí  12,30 – 14,30 hod
 • středa   12,30 – 14,30 hod
 • pátek  12,30 – 14,30 hod

po předchozí domluvě formou elektronické žádosti obsahující čísla jednací spisu a uvedení osoby, která bude do spisu nahlížet na adresu: loterie@mfcr.cz

Doručování dokumentů - probíhá pouze elektronicky

V rámci rozšiřující se elektronizace státní správy přechází Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ode dne 13. května 2013 na nový způsob doručování dokumentů- do datových schránek. Dokumenty do datových schránek budou doručovány:

 • právnickým osobám,
 • podnikajícím fyzickým osobám (advokátům, daňovým správcům a insolvenčním správcům),
 • fyzickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku a uvedou ID datové schránky na žádosti

Realizovaná změna v doručování dokumentů způsobí, že namísto papírových ručně podepsaných dokumentů budou doručovány elektronicky podepsané dokumenty, které mají stejnou právní relevanci. Přechod na datové schránky přinese podstatné zrychlení komunikace a nezanedbatelné snížení nákladů na administrativu.

KONTAKTY - Související informace
Adresa pracoviště:  Legerova 69, 118 10 Praha 1
Telefon: +420 25704 3322
Fax: +420 25704 2360
E-mail:  podatelna@mfcr.cz
Kontakt pro otázky a odpovědi ke sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení
E-mail: podatelna@mfcr.cz

Nejčtenější