Novinky

Služby veřejnosti

Segmenty Ministerstva financí pracující pro veřejnost. Přímá komunikace s veřejností. Řešení požadavků veřejnosti.

ilustrace

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Informační kancelář

Žádosti o poskytnutí informace, které se mohou (podle §13 zákona) podávat ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačních zařízení, přijímá a vyřizuje Informační kancelář. Žádosti o informace se postupují k vyřízení věcně příslušnému útvaru.

Petice a stížnosti

Stížností podle správního řádu jsou podání obsahově splňující náležitosti uvedené v § 175 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád proti nevhodnému chování úředních osob, nebo proti postupu ministerstva a jím řízených správních orgánů, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.

Podatelna

Podatelna Ministerstva financí. Návody, postupy a možné varianty komunikace s úřadem.

Odborná knihovna

Odborné tituly z oboru. Pravidelný bulletin obsahující články a zajímavosti z oblasti financí a obchodu. Sazebníky a výpůjční lhůty.

Dozor nad hazardem

Odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami -  úřední hodiny, kontakty.

Žádosti o odškodnění

Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.).