Novinky

Služby veřejnosti

Segmenty Ministerstva financí pracující pro veřejnost. Přímá komunikace s veřejností. Řešení požadavků veřejnosti.

ilustrace

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Informační kancelář

Žádosti o poskytnutí informace, které se mohou (podle §13 zákona) podávat ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačních zařízení, přijímá a vyřizuje Informační kancelář. Žádosti o informace se postupují k vyřízení věcně příslušnému útvaru.

Stížnosti, petice a podněty

Stížnosti, petice a podněty. Postupy při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí. Informace o výsledcích činnosti zodpovědného odboru.

Podatelna

Podatelna Ministerstva financí. Návody, postupy a možné varianty komunikace s úřadem.

Odborná knihovna

Odborné tituly z oboru. Pravidelný bulletin obsahující články a zajímavosti z oblasti financí a obchodu. Sazebníky a výpůjční lhůty.

Dozor nad hazardem

Odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami -  úřední hodiny, kontakty.

Žádosti o odškodnění

Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.).