Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Téma
Období

Celkem 22 stránek pro témata Služební poměr

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 228, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1601 – Legislativa a analýzy, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1812, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3502 – Platební služby a tržní infrastruktura, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 2155 a FM 1546, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5506 – Certifikace a akreditace, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3516, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní rada – ředitel Finančního analytického úřadu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu, vrchní rada – ředitel Finančního analytického úřadu FM 001, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie, se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 - Mezinárodní právní služby

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2278, v odboru 65 - Mezinárodní právní služby, odd. 6501 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 - Správní činnosti

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3071, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti celnictví, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada v odboru 39 – Správní činnosti

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada – FM 2259, v odboru 39 – Správní činnosti, v oddělení 3901 – Správní činnosti v oblasti daní, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 2645, v odboru 32 – Daňová legislativa, oddělení 3201 – Obecná daňová legislativa v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 3212, v odboru 32 – Daňová legislativa, oddělení 3202 – Legislativa nepřímých daní v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 508, v odboru 23 – Finanční, odd. 2302 – Správa programů kapitoly MF, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 95 v odboru 55 – Národní fond, odd. 5505 – Rozpočet EU, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – FM 2840, v odboru 52 – Auditní orgán, v oddělení 5205 – Audit OP ŽP, v oborech služby: 3. Audit a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 2404, v odboru 52 – Auditní orgán, v oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3318, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Veřejnosprávní kontrola, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II.

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1949, v odboru 35 – Finanční trhy II., odd. 3502 – Platební služby a tržní infrastruktura, v oborech služby: 7. Finanční trh a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – FM 3179, v odboru 17 – Kontrola, v oddělení 1701 – Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Brno.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – FM 9020, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.