Novinky

Volné místo v odboru 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Referent
  • Pracovní poměr

Ministerstvo financí, odbor/oddělení: Odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku, oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací.
Číslo funkčního místa: 584.
Pozice: Referent.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

Spolupodílí se na vypořádání operací se státními dluhopisy, zajišťuje kontrolu přijatých konfirmací a jejich evidenci a provádí následnou verifikaci operací v informačních systémech. Připravuje, provádí a monitoruje platby, které plynou z finančních operací při řízení státního dluhu. Vede a provádí rekonciliaci platebních a majetkových účtů v oblasti státního dluhu. Analyzuje a plánuje hotovostní toky na účtech jednotlivých klientů a provádí správní činnosti v rámci systému státní pokladny. Podílí se na statistických činnostech v oblasti státního dluhu a finančního majetku státu. Aktualizuje data související se státními dluhopisy v informačních a navazujících systémech odboru. Zpracovává a kompletuje podklady pro účetní zpracování a pro inventarizaci majetku. Kontroluje a verifikuje věcnou správnost údajů předávaných do účetního systému MF. Podílí se na přípravě emisí, evidence a distribuce neobchodovatelných státních dluhopisů určených pro občany. Vykonává operativní agendu spojenou se zabezpečením vedení evidence státních dluhopisů. Zodpovídá dotazy a komunikuje na bázi klientského přístupu s občany. Podílí se na chodu sekretariátu odboru. Komunikuje se subjekty, se kterými MF spolupracuje při prodeji a správě státních dluhopisů zejména s primárními dealery a smluvními distributory státních dluhopisů, Českou národní bankou a Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
Stupeň požadovaného vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání.

Obor požadovaného vzdělání:

Ekonomie, matematické obory.
Požadavky na další vzdělání a kurzy: Nepožadují se.
Délka požadované praxe: Nepožaduje se.

Požadovaný stupeň standardizované zkoušky z AJ, NJ, FJ:

Nepožaduje se.

Další jazykové znalosti: Aktivní znalost anglického jazyka.
Znalost práce na PC: Aktivní znalost MS Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint).
Další požadavky: Orientace ve financování veřejného sektoru; zkušenosti s realizací platebních operací a vypořádáním cenných papírů výhodou; základní orientace v evropských záležitostech výhodou. Pečlivost; flexibilita a ochota učit se novým věcem; profesionální vystupování a dobré komunikační schopnosti.
 Vzdělání v evropských záležitostech:          Základní orientace.
Stupeň utajení dle zákona č. 412/2005 Sb.: Nepožaduje se.
Výpis z rejstříku trestů: Požaduje se.
Lustrační osvědčení: Nepožaduje se.
Nástup možný od: 1. ledna 2017.
Pracovní poměr na dobu:

Určitou. Zástup za MD.

Platová třída: Systemizovaná platová třída 13, zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Termín uzávěrky 9. prosince 2016.
Kontakty:

Motivační dopis a životopis zasílejte na adresu Ministerstvo financí, odbor Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz.

Nejčtenější