Novinky

Volné místo v odboru 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Referent
  • Pracovní poměr

Ministerstvo financí, odbor/oddělení:

Odbor 19 – Financování kapitol státního rozpočtu II, odd. 1902 – Financování obrany.

Číslo funkčního místa: 833.
Pozice: Referent/referentka.

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

Vykonávání činností odpovídajících oborům služby 1. Finance; rozpočtář kapitoly Ústav pro studium totalitních režimů; vypracovávání návrhů rozpočtu kapitoly a hodnocení výsledků hospodaření kapitoly, posuzování a zpracovávání rozpočtových opatření a podílení se na vypracovávání souhrnného státního závěrečného účtu; vypracovávání finančních vypořádání vztahů se státním rozpočtem za kapitolu; zabezpečování přípravy stanovisek a podkladů pro jednání vlády.

Stupeň požadovaného vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání.

Obor požadovaného vzdělání:

Ekonomie.

Způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi: Důvěrné– ochota podstoupit řízení na NBÚ k získání požadovaného stupně bezpečnostní prověrky.
Státní občanství ČR: Ano.

Požadovaný stupeň standardizované zkoušky z AJ, NJ, FJ:

Nepožaduje se.

Další jazykové znalosti:

Nepožadují se.

Znalost práce na PC: Znalost MS Office, Outlook, Internet.
Další požadavky:

Nepožadují se.

Nástup možný od: Ihned nebo dohodou.
Pracovní poměr na dobu:

Určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).

Platová třída: Systemizovaná platová třída 12, zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., případně nařízení č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín uzávěrky: 11. prosince 2017.
Kontakty:

Motivační dopis a životopis zasílejte na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 833“.

Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1 - nedoložení je důvod pro vyřazení uchazeče z výběrového řízení): a) Čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo cizí státní občan/ka s trvalým pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti; b) Čestné prohlášení o svéprávnosti; c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2); d) Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru); e) Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější