Novinky

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Nabídka volných míst
  • Personalistika MF
  • Státní služba
  • Služební poměr

Datum od: 22.12.2017 Datum do: 15.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 7004 – Koordinace strategického rozvoje, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, FM 3604, v souladu se změnou systemizace schválenou Usnesením vlády České republiky ze dne 22. prosince 2017, č. 895, v oborech služby: 36. Informační a komunikační technologie, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Dokumenty ke stažení