Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Téma
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3376, v odboru 30 – Personální, odd. 3003 – Právní podpora, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2684, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6203 – Převody majetku státu a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada v odboru 13 – Hospodářská správa

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada FM 3099, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1302 – Technické, správa budov a majetku, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1039, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6203 – Převody majetku státu a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5205 – Audit OP ŽP, FM 3464, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5209 – Audit OP Z a OP PPR, FM 3468, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5206 – Audit IROP, FM 3465, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5207 – Audit OP PIK, FM 3466, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5208 – Audit OP VVV, FM 3467, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1676, v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2501 – Strategie a analýza daňové politiky, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3183, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Ostrava.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2178, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1784, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkoumávání hospodaření ÚSC, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada FM 3435 v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3434, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3132 a FM 3134 v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 – Regionální pracoviště II., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2468, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 – Finanční stabilita a dohled, v oboru služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3461, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy, FM 1988, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1501 – Daň z příjmů právnických osob, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada FM 3174, FM 3143 a FM 3163, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3194, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Liberec.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3127, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Regionální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Liberec.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 2004 – Správa peněžních prostředků státní pokladny a klientská podpora, FM 2512, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 15 – Daně z příjmů

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 1501 – Daň z příjmů právnických osob, FM 2077, v odboru 15 – Daně z příjmů, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2295, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5504 – Právní, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada FM 2830 a FM 2846 v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpora a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 - Finanční trhy II

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 754, v odboru 35 - Finanční trhy II, odd. 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, FM 1969, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, v oborech služby: 27. Bezpečnost práce, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2762, v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami, odd. 3403 – Státní dozor a mezinárodní spolupráce, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 3458, v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami, odd. 3404 – Správní trestání, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.