Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Téma
Období

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 2804, FM 3051, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2804 – Regulace externího auditu, v oborech služby: 1. Finance , 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2851, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5202 – Audit I., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2793, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodika, kvalita a podpora auditu, v oborech služby: 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2756, v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3403 - Metodika, dozor a nové hry, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2745, v odboru 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, odd. 3403 - Metodika, dozor a nové hry, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v samostatném oddělení 9001 - Implementace finančních nástrojů

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3437, v samostatném oddělení 9001 - Implementace finančních nástrojů, v oborech služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 1651, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6502 – Ochrana zájmů ČR před evropskými a mezinárodními soudy, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní služby se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 – Personální, odd. 3004 – Finanční a platové, v oborech služby: 26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání  se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2829, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit III., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 2968, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Audit II., v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v odboru 65 – Mezinárodní právní služby

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2539, v odboru 65 – Mezinárodní právní služby, odd. 6501 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6902 – Analýza nesrovnalostí v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 6902, FM 3295, v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6902 – Analýza nesrovnalostí, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 24 – Finanční a analytický

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 512, v odboru 24 – Finanční a analytický, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 8. Ekonomická ochrana státu, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 1968, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, v oborech služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 10 – Kancelář ministra

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3338, v odboru 10 – Kancelář ministra, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1503 – Mezinárodní zdaňování v odboru 15 – Daně z příjmů

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2066, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702, FM 1969, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oborech služby: 27. Bezpečnost práce, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701 – Krizové řízení v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701, FM 1966, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5701 – Krizové řízení, v oboru služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4801 - Kárná řízení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4801, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 - Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 125, v odboru 30 - Personální, odd. 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

2013