Novinky

Etický kodex zaměstnanců ČR – Ministerstva financí

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

  • Personalistika MF
  • Etický kodex
  • Veřejná správa
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 9. 2014 14:30
  • Aktualizace Etického kodexu MF

Vláda České republiky přijala dne 9.5.2012 svým usnesením č. 331  (Příloha č.1 k usnesení č. 331) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Kodex“). Současně vláda uložila všem členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů i jiných správních úřadů využít Kodex k vydání vlastního etického kodexu.

Etický kodex MF

Nejčtenější