Novinky

Nestátní neziskové organizace

oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy
oddělení 3802 - Finanční a kontrolní systémy

Vydáno

 • Nestátní neziskové organizace
 • Informační systém
 • Informační systém CEDR
Aktualizováno 2. 5. 2014
 • Aktualizace odkazů a Kontaktů na Správce IS NNO
 • Aktualizace Kontaktů IS NNO

IS Nestatní neziskové organizace

Údaje o obsahu a provozu - IS NNO - Nestatní neziskové organizace

Informační systém NNO obsahuje databázi nestátních neziskových organizací (NNO).

Na těchto stránkách naleznete informace o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jejich prováděných projektech, které jsou evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III).

Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury) a předána Ministerstvu financí ČR. Část zde prezentovaných údajů je převzata z databáze ICN o.p.s.. V IS NNO pak dochází k jejich sloučení a zpracování. Data jsou využívána pro kontrolní a informační potřeby.

 • Systém obsahuje ověřovací údaje.
 • Vybraná část informací z dat týkajících se NNO je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na Internetu.
 • Ministerstvo financí ČR neodpovídá za věcnou správnost dat převzatých od poskytovatelů údajů týkajících se NNO.
 • Tato aplikace je optimalizována pro Internet Explorer 4.0 a vyšší v rozlišení 800x600 bodů.

Slouží pro evidenci a zobrazování základních informací týkajících se nestátních neziskových organizací. Zároveň obsahuje informace o jednotlivých projektech příslušejícím k jednotlivým nestátním neziskovým organizacím včetně informací týkajících se finančního zajištění těchto projektů.

Prezentované informace jsou poskytovány informačním systémem IS NNO, který přebírá údaje od jednotlivých resortů (poskytovatelů dat). NásIedně jsou tyto údaje systémem IS NNO prezentovány v síti Internet (intranet v rámci MF).

WWW služby systému IS NNO umožňují tyto základní volby:

 • Seznam NNO
  • Obecná pravidla pro zadávání parametrů pro vyhledávání:
   Pro vyhledávání lze zadat libovolnou část hledané informace. Standardně je prováděno porovnání zadaného řetězce s levou částí údaje uvedeného v datové bázi. V případě požadavku na vyhledání zadaného slova umístěného libovolně ve vyhledávaném názvu, je zapotřebí zadat před vyhledávaný text znak "%". Pro vyhledání dle většího počtu vyhledávaných řetězců, je zapotřebí spojit tyto řetězce pomocí znaku "+". Slova uváděná za znaménkem "+" budou vyhledávána bez ohledu na jejich pozici v hledaném názvu.
 • Seznam projektů
  • Obecná pravidla pro zadávání parametrů pro vyhledávání:
   Pro vyhledávání lze zadat libovolnou část hledané informace. Standardně je prováděno porovnání zadaného řetězce s levou částí údaje uvedeného v datové bázi. V případě požadavku na vyhledání zadaného slova umístěného libovolně ve vyhledávaném názvu, je zapotřebí zadat před vyhledávaný text znak "%". Pro vyhledání dle většího počtu vyhledávaných řetězců, je zapotřebí spojit tyto řetězce pomocí znaku "+". Slova uváděná za znaménkem "+" budou vyhledávána bez ohledu na jejich pozici v hledaném názvu.
 • Registrace
  • Oprávněným uživatelům IS NNO je umožněno data přes Internet přímo vkládat. Pro zadávání dat prostřednictvím Internetu musí mít pořizovatelé dat příslušné právo (vystavený platný elektronický certifikát k identifikaci pro aplikace www), které přiděluje správce úlohy IS NNO na základě žádosti uživatele. Bez tohoto příslušného certifikátu, který zajišťuje identifikaci a autentizaci uživatele, lze údaje o NNO na Internetu jen prohlížet, tj. není možno údaje modifikovat ani vkládat údaje nové.
   Každý údaj je identifikován příslušným uživatelem (pořizovatelem) a obsahuje jeho identifikační (jméno, příjmení, popř. tituly a organizační začlenění) a případně kontaktní údaje (telefon, fax, mobil apod.)

Kontakty IS NNO

Ministerstvo vnitra České republiky - Odbor eGovernmentu, oddělení informačních systémů
Adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21

email: nno.redakce@mvcr.cz 

Správce IS NNO a ENNO:
rene.boskova@mvcr.cz
Telefon: +420 974 816 515

Technická podpora - hot-line
Telefon: +420 583 300 722

 

 

Nejčtenější