Novinky

IS pojišťovacích zprostředkovatelů

odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu
odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Vydáno

  • IS pojišťovacích zprostředkovatelů
  • Informační systém
  • Pojišťovací zprostředkovatelé
  • Pojišťovnictví

Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů - ISPOZ - registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů - ISPOZ -

registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Počínaje 1. dubnem 2006 nabyl účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 8. března 2006. Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky (ČNB), která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Sloučení dohledu do jediné instituce odráží vývoj na finančním trhu, kde dochází k postupné koncentraci jednotlivých finančních odvětví do větších skupin a konsolidačních celků. Spojení dohledových institucí navíc umožnilo snížení nákladů na provádění dohledu a jeho vyšší efektivitu.

Dohled nad finančním trhem - ČNB(kontaktní údaje platné od 1. dubna 2006)

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: + 420 224 411 111
bezplatná zelená linka: 800 160 170
info@cnb.cz; podatelna@cnb.cz
http://www.cnb.cz/
emailová adresa zaměstnanců: jmeno.prijmeni@cnb.cz
emailová adresa pro sběr dat od pojišťoven: pojistovny@cnb.cz

Poskytování pojišťovacích služeb

Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný Českou národní bankou upravuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o pojišťovnictví").

Pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s nimi související mohou být na území České republiky provozovány tuzemskou pojišťovnou či zajišťovnou, pojišťovnou z jiného členského státu nebo pojišťovnou ze třetího státu pouze v souladu se zákonem o pojišťovnictví, poté co bylo uvedeným pojišťovnám či zajišťovnám Českou národní bankou (dříve Ministerstvem financí) uděleno povolení, či poté co byla pojišťovna z jiného členského státu orgánem dohledu notifikována.

Podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí upravuje zákon č. 38/2004 Sb., ve znění novel (dále jen „zákon“). Zákon obsahuje zejména kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, stanoví jejich základní charakteristiku i předpoklady pro výkon jejich činnosti, zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů, upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů.

Odkaz Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů obsahuje aplikaci, prostřednictvím které je možné získat informace o subjektech finančního trhu působících v České republice. Aplikace umožňuje přímý výběr hledaného subjektu nebo poskytuje přehledné seznamy skupin subjektů. Samostatně jsou prezentovány seznamy pojišťovacích zprostředkovatelů. Prostřednictvím těchto stránek je možný i přístup do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů - ISPOZ - registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

  • Podporu registrace pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.
  • Zveřejnění údajů z registru v rozsahu daném zákonem.

Právní základ ISPOZ

  • Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je realizován na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších úprav
  • Prováděcí vyhláška Ministerstva financí 582/2004 Sb., ze dne 26. 11. 2004

Nejčtenější