Novinky

Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Česká Ves společnosti BENZINA, s.r.o.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-116077/2012/45
NázevProvedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Česká Ves společnosti BENZINA, s.r.o.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne26.11.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - VZ - MF-116077/2012/45 (.PDF, 312 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do12. 12. 2012 
Otevírání obálek18. 12. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GEOtest, a.s.

Cena965 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 28.01.2013.

Ceny ostatních uchazečů       

Nejvyšší nabídková cena: 990 000,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.