Novinky

2018

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí - rok 2018.

ilustrace
Téma
Období

Vydáno

Příručka pro vnější hlášení v IMS

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v informačním systému - IMS5 a příloha k uživatelské příručce - Číselníky.