Novinky

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Finanční kontrola
  • Interní audit
  • Veřejný sektor

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb., je možné stáhnout na stránkách Institutu interních auditorů, nebo přímo na: soubor ke stažení.

Nejčtenější