Novinky

Metodiky

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.

ilustrace
Téma
Období

Aktualizováno

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb..