Novinky

1.čtvrtletí ´17

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2017.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. ledna 2017

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 15: Strategie vlastnické politiky státu
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 22: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. ledna 2017

 • Bod č. 6: Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
 • Bod č. 7: Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice
 • Bod č. 8: Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů
 • Bod č. 9: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2016
 • Bod č. 10: Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
 • Bod č. 11: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247
 • Bod č. 24: Informace Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
 • Bod č. 25: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“